Jak přicházejí erby na svět


 

Základem každého erbu je nosný materiál. My jsme zvolili naší národní dřevinu, lípu srdčitou. Není jiné ikoničtější české dřeviny na erby, než je tato. Používáme převážně stromy vrostlé v lesním porostu, nebo zbytky stromů, jež jsou poškozené přírodou a musejí se odstranit .

Po pečlivém výběru pilařské kulatiny se pořežou na prkna. Tyto se narovnají do hrání a nejdříve se suší přírodně a poté se dosušují uměle za přísně daných podmínek.

Po pečlivému sušení a egalizaci řeziva se pečlivě vyřezávají vady dřeva a poté se obrábějí do požadovaného tvaru. Jednotlivé díly se brousí a povrchově upravují pro tisk. 

Na obrobené erby se natiskne obrázek erbu. Následuje balení.